Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.zelmanovce.sk spravuje Obec Želmanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Želmanovce

Adresa:

Obecný úrad Želmanovce
Želmanovce 24
086 44 Kuková

IČO: 00322776

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 335
Rozloha: 465 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1371

Všeobecné informácie: ocuzelmanovce@gmail.com
Podateľňa: ocuzelmanovce@gmail.com

Starosta:
Tel.: 
054 732 28 61 
Mobil: 0918614491
Email: ocuzelmanovce@gmail.com 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 732 28 61
E-mail: ocuzelmanovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Želmanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Želmanovce je zriadený na Miestnom úrade spoločnej úradovni v: Giraltovciach

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk