Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3)
Názov Popis Dátum
VZN č1/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Želmanovce - 09.08.2022
VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol.zariadení obce Želmanovce - 01.12.2021
VZN Verejné priestranstva 25.06.2020
Generované portálom Uradne.sk