Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22024 Zmluva o dielo Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: MGP
240 €
20240318 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
20240308 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Prima banka
0 €
PK-06122023-01 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doénových a webhostingových služieb Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
1/2020 Nájomná zmluva Odb.: KEROMA,s.r.o
Dod.: Obec Želmanovce
67 €
10/PHRSR/2023 Mandátna zmluva Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: VIDIEK
300 €
13/2023 Poskytnutie služieb Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: MGP
40 €
"ZLP-VT-2023-0109" Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: DEUS
0 €
1525/2023/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
RA-SNCA/20200586 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Generované portálom Uradne.sk