Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
PK-06122023-01 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doénových a webhostingových služieb Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
1/2020 Nájomná zmluva Odb.: KEROMA,s.r.o
Dod.: Obec Želmanovce
67 €
10/PHRSR/2023 Mandátna zmluva Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: VIDIEK
300 €
13/2023 Poskytnutie služieb Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: MGP
40 €
"ZLP-VT-2023-0109" Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: DEUS
0 €
1525/2023/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
RA-SNCA/20200586 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2408910954 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Generali Poisťovňa
171 €
ZLP-VT-2023-0109 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: DEUS
0 €
309070AWN8 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
18 386.29 €
5 Zmluva o dielo Odb.: Obec Želmanovce
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
18 386.29 €
19/008/22 Zmluva o úvere Odb.: obec želmanovce
Dod.: Prima banka
60 000 €
Generované portálom Uradne.sk