Slovenský iconEnglish icon

Kultúra

Klasicistický kaštieľ bol postavený okolo roku 1820. Je to prízemná bloková stavba s predstavaným stĺpovým portikom na hlavnej fasáde. Portikus je tvorený štvoricou dórskych kanelovaných stĺpov a je ukončený trojuholníkovým tympanónom so štylizovaným zuborezom a kamenným reliéfom rodinného erbu.

Fasády sú členené priebežnou horizontálnou rímsou vo výške nadpražia okien. Nad oknami sú polkruhové prehĺbené plochy orámované polkruhovými frontónmi. Na streche sa zachovali pôvodné klampiarské prvky – vetrací vikier z plechu a vežička na ukončení hrebeňa. Miestnosti sú plochostropé, v severnej časti kryté valenými klenbami s lunetovými výsečami. Východne od kaštieľa je dvojpodlažná sýpka.

Súčasťou kaštieľa je historický park, z ktorého sa zachovala časť lipovej aleje a niekoľko pôvodných drevín. Unikátnou časťou parku je kompaktná porastová hmota (lesný celok) v okrajovej časti, ktorá tvorila pohľadový uzáver pri výhľadoch z parku a zároveň tvorila plynulý prechod medzi upravovanou a prirodzene rastúcou zeleňou. V tomto parku sa nachádzala dnes už neexistujúca budova koniarne.

Oproti vstupu do kaštieľa je za cestou dom správcu panstva a hospodárske zázemie sídla. Táto stavba plnila hospodársku aj obytnú funkciu. Dom má tri obytné miestnosti a kuchyňu. Jedna z miestností slúžila na ubytovávanie sezónnych robotníkov. Vo všetkých miestnostiach sú trámové stropy a kachľové pece. Hospodársku časť domu tvorili maštale a priestor pre koče.