Slovenský iconEnglish icon

PSK - Obnova vybavenia kultúrno-spoločenskej miestnosti kašteľa v obci Želmanovce

 06.11.2023

VÝZVA POSLANCOV PSK

2023

Program:                

Kultúra

Názov projektu

Obnova  vybavenia kultúrno-spoločenskej miesnosti kašteľa v obci Želmanovce

Prijímateľ podpory
Obec Želmanovce

Výška dotácie

2 000 ,- eur

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.


Zoznam aktualít: